Chỉ cần bàn tay ấy muốn nắm, bàn tay này sẽ không bao giờ buông. Trong tình yêu phải luôn luôn đến từ 2 phía. Tinh yêu sẽ không thể có hạnh ...

Chỉ cần bàn tay ấy muốn nắm, bàn tay này sẽ không bao giờ buông.


Loading...

Chỉ cần bàn tay ấy muốn nắm, bàn tay này sẽ không bao giờ buông. Trong tình yêu phải luôn luôn đến từ 2 phía. Tinh yêu sẽ không thể có hạnh phúc nếu một người không thật lòng...

- Hôm qa hứa. . .
Có chắc hôm nay giữ lời ?
- Hôm nay yêu. . .
Có chắc ngày mai còn yêu mãi
Loading...

0 nhận xét: