"Bạn sẽ không bao giờ có thể đạt đến đích mình mong muốn nếu Bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó trên đường, chỉ vì tiếng sủa của...

Câu nói hay của Winston Churchill


Loading...

"Bạn sẽ không bao giờ có thể đạt đến đích mình mong muốn nếu Bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó trên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng!"
_Winston Churchill
Loading...

0 nhận xét: