Tôi chỉ ước được ai đó ôm thật chặt từ phía sau và khẽ nói: "Mọi chuyên qua rồi...anh ở đây, vẫn mãi ở đây". Một cảm giác thật sự ...

Cần lắm một vòng tay...


Loading...

Tôi chỉ ước được ai đó ôm thật chặt từ phía sau và khẽ nói:
"Mọi chuyên qua rồi...anh ở đây, vẫn mãi ở đây". Một cảm giác thật sự tuyệt vời khi chúng ta đang cảm thấy lo, bất an trong lòng phải không các tình yêu của tôi!

- Gọi nhau 2 tiếng "Vk-Ck"
- Nghĩa là nguyện ước 1 lòng đắp xây!
- Đắp cho hạnh phúc đong đầy!
- Cho ngày cho tháng vững tay 1 lòng!
- Đắp cho duyên Vk, duyên Ck !
- Bạc đầu ân ái 1 lòng ko phai!
- Đắp xây hạnh phúc ngày mai!
- Trọn tình, trọn nghĩa sánh vai đồng lòng !
Loading...

0 nhận xét: