Có những thứ mất đi rồi ta mới cảm thấy nuối tiếc vì không biết trân trọng. Nhưng cũng có những thứ khi mất đi rồi ta mới nhẹ nhõm nhận ra: ...

Cầm lên được thì phải tự buông xuống được


Loading...

Có những thứ mất đi rồi ta mới cảm thấy nuối tiếc vì không biết trân trọng. Nhưng cũng có những thứ khi mất đi rồi ta mới nhẹ nhõm nhận ra: ĐÁNG LẼ TA PHẢI TỪ BỎ NÓ TỪ LÂU LẮM RỒI. Người có thể cầm lên được, có thể buông xuống được, mới là người dễ dàng có được hạnh phúc...
Loading...

0 nhận xét: