- Tình hình là. . . - Đang nhớ 1 người - Đang nhớ nụ cười - Và đang lười yêu thương... - Chuẩn bị đi ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt cái điện tho...

Cảm giác thoáng buồn . . .


Loading...

- Tình hình là. . .
- Đang nhớ 1 người
- Đang nhớ nụ cười
- Và đang lười yêu thương...
- Chuẩn bị đi ngủ nhưng
tay vẫn nắm chặt cái điện thoại chỉ để chờ 1 cái gì đó . . . . . .
Cảm giác thoáng buồn . . .
- Chợt nhận ra có nỗi buồn bắt nguồn từ 1 Nỗi Nhớ !
Loading...

0 nhận xét: