Hạnh phúc... Là khi vk đưa tay - ck nắm Là khi vk buông tay - ck giữ Là khi vk lac bước - ck tìm Là khi vk buồn - ck ở bên Là khi vk sai - c...

Cách tôi yêu...


Loading...

Hạnh phúc...
Là khi vk đưa tay - ck nắm
Là khi vk buông tay - ck giữ
Là khi vk lac bước - ck tìm
Là khi vk buồn - ck ở bên
Là khi vk sai - ck mắng
Là khi vk lạnh - ck ôm
Là khi vk ốm - ck lo
Là khi vk khóc - ck dỗ
Là khi vk đau - ck xót
Hạnh phúc đơn giản chi vậy thôi ...
Loading...

0 nhận xét: