Buông tay Không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ buông tay cũng là cách để giữ gìn những gì đã trải qua Bạn có thể che đôi mắt củ...

Buông tay không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ


Loading...

Buông tay
Không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ
buông tay cũng là cách để giữ gìn những gì đã trải qua

Bạn có thể che đôi mắt của mình khỏi những thứ mà bạn không muốn nhìn. Nhưng thực sự bạn không để che trái tim của mình khỏi những thứ mà bạn không muốn cảm nhận.
Loading...

0 nhận xét: