Bất chợt... - Nhớ về những kỉ niệm cũ... - Bật cười... - Sao mà lúc đó hạnh phúc và vui vẻ đến thế...!? - Nhưng rồi... - Cũng chợt buồn... -...

Bất chợt...


Loading...

Bất chợt...
- Nhớ về những kỉ niệm cũ...
- Bật cười...
- Sao mà lúc đó hạnh phúc và vui vẻ đến thế...!?
- Nhưng rồi...
- Cũng chợt buồn...
- Vì tất cả...giờ chỉ là quá khứ..!!
- Quá khứ không bao giờ quay trở lại.
Loading...

0 nhận xét: