Bạn đừng tùy tiện khóc vì ai..! Khóc cũng chỉ làm người ta khó xử và không thay đổi được gì. Người yêu thương bạn thực sự sẽ không dễ dàng l...

Bạn đừng tùy tiện khóc vì ai..!


Loading...

Bạn đừng tùy tiện khóc vì ai..!
Khóc cũng chỉ làm người ta khó xử và không thay đổi được gì.
Người yêu thương bạn thực sự sẽ không dễ dàng làm bạn khóc
Người làm bạn khóc hầu hết không quan tâm đến cảm giác và giọt nước mắt của bạn..
Loading...

0 nhận xét: