Bạn sinh ra không phải để làm hài lòng một số người, nên đừng quá bận tâm tới họ. Bạn không thể đem lại niềm vui cho tất cả mọi người, nên đ...

Bạn sinh ra không phải để làm hài lòng một số người


Loading...

Bạn sinh ra không phải để làm hài lòng một số người, nên đừng quá bận tâm tới họ. Bạn không thể đem lại niềm vui cho tất cả mọi người, nên đừng quá bận tâm về điều đó. Hãy quan tâm đến những người quan tâm và lo lắng khi bạn buồn... Hãy quan tâm đến những người muốn đem lại niềm vui cho bạn.
Loading...

0 nhận xét: