Tình yêu đẹp: - Là 1 tình yêu nhiều mâu thuẫn - Nhiều sóng gió, tháo buộc, cãi vã đan xen... Sau đó: - Buông tay nhau... Tiếp đến: - Là 1 ...

Đâu là hạnh phúc?


Loading...

Tình yêu đẹp:
- Là 1 tình yêu nhiều mâu thuẫn
- Nhiều sóng gió, tháo buộc, cãi vã đan xen...

Sau đó:
- Buông tay nhau...

Tiếp đến:
- Là 1 khoảng lặng vô hình tồn tại song song giữa 2 người...

Rồi:
- Im lặng
- Hiểu nhau hơn
- Cảm thông nhau nhiều hơn

Lại nắm tay nhau và chẳng bao giờ xa rời..
Loading...

0 nhận xét: