Ai cũng cần một bờ vai khi yếu đuối nhưng yếu như chàng trai này thì có vẻ hơi quá?

Ảnh vui: Dựa vào vai em mà khóc


Loading...
Ai cũng cần một bờ vai khi yếu đuối nhưng yếu như chàng trai này thì có vẻ hơi quá?


Loading...

0 nhận xét: