Anh đã từng hối hận chưa? Khi yêu môt người con gái: - Thất thường - Ương bướng - Và lập dị như em! Thỉnh thoảng em vẫn muốn hỏi anh: "...

Anh đã từng hối hận chưa?


Loading...

Anh đã từng hối hận chưa?
Khi yêu môt người con gái:
- Thất thường
- Ương bướng
- Và lập dị như em!

Thỉnh thoảng em vẫn muốn hỏi anh: "Yêu một đứa con gái bình thường đã mệt, đằng này lại yêu một đứa con gái thất thường, ương bướng và lập dị như em, anh có hối hận không?"
Loading...

0 nhận xét: