Anh này ! Khi mà em... • Còn tâm sự được • Còn viết ra thành lời được • Là còn hàn gắn, còn cứu chữa được Còn khi: • Đã "Im lặng" ...

Anh này !


Loading...

Anh này !
Khi mà em...
• Còn tâm sự được
• Còn viết ra thành lời được
• Là còn hàn gắn, còn cứu chữa được
Còn khi:
• Đã "Im lặng"
• Thì sẽ chẳng còn gì nữa cả
Loading...

0 nhận xét: