Anh cho em chữ "ĐỢI"...Để em biết đánh vần chữ "ĐAU"...Nhưng về sau...anh sẽ phải mất rất lâu để hiểu sâu về chữ "T...

Anh cho em chữ “ĐỢI”...Để em biết đánh vần chữ “ĐAU”...


Loading...

Anh cho em chữ "ĐỢI"...Để em biết đánh vần chữ "ĐAU"...Nhưng về sau...anh sẽ phải mất rất lâu để hiểu sâu về chữ "TIẾC"

Nếu đã yêu ai xin hãy yêu bằng cả con tim, có thể sự chờ đợi của trái tim yêu chân thành rất mong manh nhưng ít nhất nó cũng đã khiến tình yêu của bạn không trở nên vô nghĩa ...
Loading...

0 nhận xét: