Nếu một ngày nào đó tôi biến mất liệu rằng...có ai nhớ? Và tìm tôi không? Cuộc sống : - Có những suy nghĩ đâu thể nói ra ... - Có những nỗi ...

Đằng sau bộ mặt vui vẻ là những lúc lặng lẽ vô hình...


Loading...

Nếu một ngày nào đó tôi biến mất liệu rằng...có ai nhớ? Và tìm tôi không?

Cuộc sống :
- Có những suy nghĩ đâu thể nói ra ...
- Có những nỗi đau đâu có thể chỉ khóc 1 lần là đủ...
- Có những khi tủi thân, cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc sống của mình...
- Đằng sau bộ mặt vui vẻ là những lúc lặng lẽ vô hình... :’)
Loading...

0 nhận xét: