Có những thứ ta rất cần và nó rất quan trong với ta nhưng cũng có những thứ hàng ngày nó luôn đeo bám ta, làm cho ta tốn biết bao công sức b...

Đáng lí phải vứt nó lâu rồi...


Loading...

Có những thứ ta rất cần và nó rất quan trong với ta nhưng cũng có những thứ hàng ngày nó luôn đeo bám ta, làm cho ta tốn biết bao công sức biết bao là thời gian vào nó mà chả hề có một chút ý nghĩa gì hết. Khi mất nó có khi cuộc sống của ta còn tươi đẹp hơn rất nhiều....

Có những thứ :
• Mất đi rồi ...
• Ta mới cảm thấy Nuối tiếc ...
• Vì đã không biết Trân trọng ...

Nhưng cũng có những thứ :

• Mất đi rồi ...
• Ta mới Nhẹ nhõm nhận ra ...
• Đáng lẽ ta phải bỏ nó từ lâu lắm rồi ...

• Và có những thứ : 

• Mất đi rồi ...
• Ta không cảm thấy Nuối tiếc ...
• Cũng không thấy Nhẹ nhõm ...
• Chỉ còn lại cảm giác mất mát...
Loading...

0 nhận xét: