Đàn ông đẹp trên đời này không thiếu, đàn ông giỏi cũng vậy, đàn ông giàu cũng nhiều như sao trời. Nhưng đàn ông xứng đáng để phụ nữ yêu thì...

Đàn ông đẹp trên đời này không thiếu...


Loading...

Đàn ông đẹp trên đời này không thiếu, đàn ông giỏi cũng vậy, đàn ông giàu cũng nhiều như sao trời. Nhưng đàn ông xứng đáng để phụ nữ yêu thì chỉ có 1 loại: Đó là người đàn ông biết cách đặt người phụ nữ vào tim và bảo vệ họ ở vị trí đấy trước những người phụ nữ khác...
Loading...

0 nhận xét: