Đàn ông có tiền giữ được đàn bà có sắc. Đàn ông có tâm giữ được đàn bà có tình. Thơ sầu ta viết cho đời, Trần gian chật chội cõi người đa đo...

Đàn ông có tiền giữ được đàn bà có sắc...


Loading...

Đàn ông có tiền giữ được đàn bà có sắc. Đàn ông có tâm giữ được đàn bà có tình.

Thơ sầu ta viết cho đời, Trần gian chật chội cõi người đa đoan. Làm sao thôi hết đa mang. Duyên tình Ân nghĩa lang thang kiếm tìm . Lên trời xuống bể mò kim . Tri âm ơi hỡi biết tìm nơi nao ?
Loading...

0 nhận xét: