A có biết điều E cần ở A là gì không ? ... Không phải vật chất ... ... Không phải bề ngoài ... Mà đó là : ... - 1 bàn tay nắm lấy mỗi khj E ...

A có biết điều E cần ở A là gì không ?


Loading...

A có biết điều E cần ở A là gì không ?
... Không phải vật chất ...
... Không phải bề ngoài ...
Mà đó là : ...
- 1 bàn tay nắm lấy mỗi khj E thấy lạnh ...
- 1 lòng tin vững chắc ở E ...
- 1 cái ôm chặt để biết E ấm áp khicó A ...
- 1 lời chúc mỗi sáng ... mỗi tối ...
--- Và E cần A đi cùng E trên suốt quãng đường còn lại ..
Loading...

0 nhận xét: