*Sao băng đi qua - cần 3 giây. * Mặt trăng đi lên - cần 1 ngày. *Trái đất xoay hết vòg - cần 1 năm. *Chung sống với 1 người - cần 1 niềm tin...

5 điều để có hạnh phúc trong tình yêu


Loading...

*Sao băng đi qua - cần 3 giây.
* Mặt trăng đi lên - cần 1 ngày.
*Trái đất xoay hết vòg - cần 1 năm.
*Chung sống với 1 người - cần 1 niềm tin.
*Tha thứ cho 1 người - cần 1 lòng vị tha.
*Chữa lành 1 vết thương - cần 1 thời gian.
*Chờ 1 người - cần 1 đời.
*Yêu 1 người - cần tất cả trái tim...
Loading...

0 nhận xét: