Nhịn đời để tấm thân yên ổn . Nhịn sự hơn thua khỏi lụy phiền . Nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng . Nhịn lòng háo thắng cõi thần tiên . Nhịn C...

1 điều nhịn bằng 9 điều lành


Loading...

Nhịn đời để tấm thân yên ổn .
Nhịn sự hơn thua khỏi lụy phiền .
Nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng .
Nhịn lòng háo thắng cõi thần tiên .
Nhịn Cha nhịn Mẹ Con hiếu thảo .
Nhịn Vợ nhịn Chồng gia đình đầm ấm .
Nhịn anh nhịn Chị hòa thuận nhau .
Nhịn xóm , láng giềng nghĩa tình thâm giao .
Nhịn ăn nhịn ngủ đãi khách lỡ đường .
Loading...

0 nhận xét: