Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả một niềm tin… Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả sự thấu hiểu… Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả lòng nhẫn nại...

Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả một niềm tin…


Loading...

Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả một niềm tin…
Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả sự thấu hiểu…
Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả lòng nhẫn nại..
Loading...

0 nhận xét: