Hàng ngày, tớ vẫn hay online Ghé qua trang cá nhân của cậu. Đọc những dòng trạng thái. Lướt qua các bình luận. Lặng nhìn những status mới đă...

Yêu thầm...


Loading...

Hàng ngày, tớ vẫn hay online
Ghé qua trang cá nhân của cậu.
Đọc những dòng trạng thái.
Lướt qua các bình luận.
Lặng nhìn những status mới đăng.
~ Không Like.
~ Không comment
~ Chỉ lặng lẽ cười, nhấn trở về Trang chủ.
Chừng ấy thôi.
~ Đủ để biết cậu ổn.
~ Vậy thôi là tớ hp rồi...
Loading...

0 nhận xét: