Vk cứ ngồi ngắm hoa Vk cứ ca cứ hát Ck sẽ ngồi rửa bát Ck sẽ lo quét nhà Ck sẽ lo giặt là Vk uống gì Ck pha Vk phải là số 1 :)) >> Rõ...

Vợ phải là số 1 biết chưa


Loading...

Vk cứ ngồi ngắm hoa
Vk cứ ca cứ hát
Ck sẽ ngồi rửa bát
Ck sẽ lo quét nhà
Ck sẽ lo giặt là
Vk uống gì Ck pha
Vk phải là số 1 :))
>> Rõ chưa ???

Loading...

0 nhận xét: