Đôi lúc... ..Vì quá yêu 1 ng mà con người ta trở nên mù quáng... Tin tưởng rằng... ...Chỉ cần 1 tình cảm chân thành.. Và ...Sự...

Vì mình chẳng là gì của nhau


Loading...

Đôi lúc...
..Vì quá yêu 1 ng mà con người ta trở nên mù quáng...
Tin tưởng rằng...
...Chỉ cần 1 tình cảm chân thành..
Và
...Sự cố gắng...
..Họ có thể thay đổi 1 con người
Nhưng.....
... Cuối cùg thì kết quả
Người chân thành nhất...
lạị là người chịu tổn thương nhìều nhất......!!!
Loading...

0 nhận xét: