Chia tay: Mà cả hai phải khóc..........thì thử hỏi - Chia tay để làm gì ? Chia tay: Mà cả hai vẫn lặng lẽ quan tâm đến nhau.........thì thử ...

Vẫn còn yêu sao lại chia tay?


Loading...

Chia tay:
Mà cả hai phải khóc..........thì thử hỏi
- Chia tay để làm gì ?
Chia tay:
Mà cả hai vẫn lặng lẽ quan tâm đến nhau.........thì thử hỏi
- Chia tay để làm gì?
Chia tay:
Mà cả hai vẫn còn yêu...........thì sao không thử
- Cùng nhau quay lại?
.....sao không thử
- Cùng Cho nhau 1 cơ hội yêu thương !

Loading...

0 nhận xét: