Ước gì... Được "ai đó" nhắn tin mỗi tối! Được "ai đó" nhắc nhở, quan tâm! Được "ai đó" năn nỉ, dỗ dành...!!! Đ...

Ước gì...


Loading...

Ước gì...
Được "ai đó" nhắn tin mỗi tối!
Được "ai đó" nhắc nhở, quan tâm!
Được "ai đó" năn nỉ, dỗ dành...!!!
Được "ai đó" hát cho mình nghe!
Được "ai đó" ôm mình thật chặt!
Được "ai đó" nắm tay mình thật ấm!
Được "ai đó" yêu mình thật lòng
Loading...

0 nhận xét: