Tình yêu phải được xây dựng từ 2 phía thế nên đã không yêu thì cũng đừng bao giờ lôi tôi vào nhưng yêu thương giả dối..!!

Đừng yêu bằng nửa trái tim


Loading...

Tình yêu phải được xây dựng từ 2 phía thế nên đã không yêu thì cũng đừng bao giờ lôi tôi vào nhưng yêu thương giả dối..!!
Loading...

0 nhận xét: