* Trên đời này, - Chẳng ai có thể hứa là sẽ yêu ai mãi. - Cũng chẳng ai mãi là của riêng ai. => Vậy nên, mọi thứ cứ để nó diễn theo quy...

Đừng đụng đến chồng bà


Loading...

* Trên đời này,
- Chẳng ai có thể hứa là sẽ yêu ai mãi.
- Cũng chẳng ai mãi là của riêng ai.
=> Vậy nên, mọi thứ cứ để nó diễn theo quy luật của nó.
Loading...

0 nhận xét: