Đừng trách ai đó vì đã làm bạn ...thất vọng.... Mà phải trách bản thân bạn vì đã trông chờ từ họ... ...quá nhiều! Có nhữg điều cần fải kiên ...

Đừng trách ai đó vì đã làm bạn


Loading...

Đừng trách ai đó vì đã làm bạn
...thất vọng....
Mà phải trách bản thân bạn vì đã trông chờ
từ họ...
...quá nhiều!
Có nhữg điều cần fải kiên nhẫn chờ đợi
---
Đủ nắng - hoa sẽ nở...
... Đủ gió - chong chóng sẽ quay.
Và nếu đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy !

Loading...

0 nhận xét: