+ Xã hội chật chội ... ...nên người ta phải sống hẹp hòi. + Đừng bao giờ đòi hỏi ở người khác... ...sự hoàn hảo...trong khi... ...chính mình...

Đừng đòi hỏi ở người khác hoàn hảo khi chính mình lại không được như vậy


Loading...

+ Xã hội chật chội ...
...nên người ta phải sống hẹp hòi.
+ Đừng bao giờ đòi hỏi ở người khác...
...sự hoàn hảo...trong khi...
...chính mình thì không có.!
+ Đừng cho rằng lúc nào mình cũng đúng ...còn người khác sai.
+ Hãy nhìn lại mình trước khi phán xét
...một ai đó!
+ Nếu bản thân xấu xa
...thì đừng bắt người ta phải tốt đẹp!
Loading...

0 nhận xét: