Chợt hiểu: Hạnh phúc . . . mong manh • Dễ thành . . . Nhưng . . . dễ vỡ Cuộc sống . . . vô vị • Dễ cười . . . Lại . . . dễ đau HÃY : • Trân ...

Đừng đợi đến khi làm người khác buồn mới nói lời xin lỗi


Loading...

Chợt hiểu:
Hạnh phúc . . . mong manh
• Dễ thành . . . Nhưng . . . dễ vỡ
Cuộc sống . . . vô vị
• Dễ cười . . . Lại . . . dễ đau
HÃY :
• Trân trọng những gì mình đang có
VÌ :
• Biết đâu . . .
• Những thứ bạn đang có... Lại là ước mơ của bao người...!!!
Loading...

0 nhận xét: