Đừng nhặt những gì đã vỡ ¤..để rồi đứt tay¤ * Đừng nắm những gì đang bay ¤..để rồi vụt mất¤ * Đừng tìm những gì đã mất ¤..để rồi lại đau¤ * ...

Đừng nhặt những gì đã vỡ...


Loading...

Đừng nhặt những gì đã vỡ
¤..để rồi đứt tay¤
* Đừng nắm những gì đang bay
¤..để rồi vụt mất¤
* Đừng tìm những gì đã mất
¤..để rồi lại đau¤
* Đừng nhìn lại phía sau
¤..để rồi thấy mình cô quạnh¤
* Đừng ngước lên trời xanh
¤..để rồi nghĩ mình nhỏ bé
*đừng có để bị té
..rồi k bít cách đứng lên : )*
Loading...

0 nhận xét: