- Nếu không làm được...thì đừng hứa. - Nếu không chắc....thì đừng nói. - Nếu không yêu thương thì đừng gieo hy vọng. - Bởi vì: - Tình yêu là...

Đừng lợi dụng nhau...


Loading...

- Nếu không làm được...thì đừng hứa.
- Nếu không chắc....thì đừng nói.
- Nếu không yêu thương thì đừng gieo hy vọng.
- Bởi vì:
- Tình yêu là cảm xúc , là lý trí của con tim.
- Vậy nên:
- Đừng nhẫn tâm với con tim người khác.

Loading...

0 nhận xét: