-:- Đừng hiền quá ……..Để người ta xem thường.” -:- Đừng ngốc quá ……..Để người ta đùa giỡn.” “Và………… -:- Đừng tin tưởng quá ……Để người ta Lừa...

Đừng hiền quá...


Loading...

-:- Đừng hiền quá
……..Để người ta xem thường.”
-:- Đừng ngốc quá
……..Để người ta đùa giỡn.”
“Và…………
-:- Đừng tin tưởng quá
……Để người ta Lừa Dối
Loading...

0 nhận xét: