Chỉ muốn yêu một ai đó, yêu đến hết cuộc đời này ! Nhưng. . . - Sợ cái cảm giác mất đi người mình yêu thương - Sợ phải đối mặt với cái thời ...

Đừng hi vọng quá cao


Loading...

Chỉ muốn yêu một ai đó, yêu đến hết cuộc đời này !
Nhưng. . .
- Sợ cái cảm giác mất đi người mình
yêu thương
- Sợ phải đối mặt với cái thời khắc chia tay ... !
- Và sợ phải bắt đầu lại từ đầu với một ai đó, khi mà không còn cảm thấy tin tưởng bất cứ ai...
Loading...

0 nhận xét: