Khẩu thị tâm phi, ý nghĩa là miệng nói thế này, trong lòng lại nghĩ thế khác, miệng và tâm không thống nhất với nhau. Người như thế xưa kia ...

Đừng để ý đến những người nói xấu sau lưng bạn


Loading...

Khẩu thị tâm phi, ý nghĩa là miệng nói thế này, trong lòng lại nghĩ thế khác, miệng và tâm không thống nhất với nhau. Người như thế xưa kia gọi là tiểu nhân trong số bọn tiểu nhân. Người như thế đối với Vua chắc chắn không trung thành, đối với cha mẹ chắc chắn bất hiếu, kết giao bạn bè chắc chắn không đáng tin cậy, gặp lúc khó nạn chắc chắn là kẻ bất nghĩa.
Loading...

0 nhận xét: