"Đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe hay thấy. Luôn luôn có ba góc nhìn trong tất cả mọi chuyện: góc nhìn của bạn, góc nhìn của ng...

Đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe hay thấy


Loading...

"Đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe hay thấy. Luôn luôn có ba góc nhìn trong tất cả mọi chuyện: góc nhìn của bạn, góc nhìn của người ta và góc nhìn của sự thật."
Loading...

0 nhận xét: