Tổng hợp những trò chơi tai quái của lũ bạn khi chúng chưa say. Các bạn đã ai từng bị lũ bạn của mình lỗi ra làm tro như thế này chưa?

Đừng bao giờ tê khi lu bạn chưa phê


Loading...

Tổng hợp những trò chơi tai quái của lũ bạn khi chúng chưa say. Các bạn đã ai từng bị lũ bạn của mình lỗi ra làm tro như thế này chưa?


Loading...

0 nhận xét: