Tách! Tách! Nóng quá đi mất! phù phù... Để anh cởi giúp! Tối quá em không thấy gì anh ơi! Ối...! Wa! Có điện rồi! Mất điện nhưng nhân viên c...

Truyện tranh vui khi mất điện


Loading...
Tách! Tách! Nóng quá đi mất! phù phù...
Để anh cởi giúp!
Tối quá em không thấy gì anh ơi!
Ối...!
Wa! Có điện rồi!
Mất điện nhưng nhân viên của chúng tôi vẫn phục vụ rất nhiệt tình.

Loading...

0 nhận xét: