♥ Trước khi giận 1 ai đó... - Thì hãy thử đặt mình vào vị trí đó hoàn cảnh đó.. - Quan trọng hơn.. ~> Đừng vội giận rồi quay bước đi - H...

Trước khi giận 1 ai đó thì hãy thử đặt mình vào vị trí đó hoàn cảnh đó


Loading...

Trước khi giận 1 ai đó...
- Thì hãy thử đặt mình vào vị trí đó hoàn cảnh đó..
- Quan trọng hơn..
~> Đừng vội giận rồi quay bước đi
- Hãy cho người ta 1 cơ hội giải thích
Vì đôi khi:
- Chỉ 1 phút nóng giận sẽ làm ta mất đi nhiều thứ quan trọng ^.^
Loading...

0 nhận xét: