Thực ra… • Tôi biết nhiều lắm… • Nhiều hơn cả điều ai đó đang giấu…!!! Nhưng: • Tôi sẽ chỉ im lặng… • Im lặng để xem trong ai đó… Tôi tồn tạ...

Tôi tồn tại với vai trò như thế nào..?


Loading...

Thực ra…
• Tôi biết nhiều lắm…
• Nhiều hơn cả điều ai đó đang giấu…!!!
Nhưng:
• Tôi sẽ chỉ im lặng…
• Im lặng để xem trong ai đó…
Tôi tồn tại với vai trò như thế nào..?
• Nhiều câu nói nghe mà nhói lắm.
• Nhưng người nói đâu hiểu cảm xúc của người nghe …!
Loading...

0 nhận xét: