Thời gian, cuộc sống làm con người ta thay đổi. Và đôi khi họ trở thành một loại người mà trước đây họ đã từng khẳng định rằng: "Tôi sẽ...

Tôi sẽ không bao giờ như thế


Loading...

Thời gian, cuộc sống làm con người ta thay đổi. Và đôi khi họ trở thành một loại người mà trước đây họ đã từng khẳng định rằng:
"Tôi sẽ không bao giờ như thế"
Loading...

0 nhận xét: