Tôi muốn sống vô tâm một chút ... ...Vô tâm một chút để quên đi cái phức tạp của cuộc sống ...Vô tâm một chút để không phải bận tâm đến bộn ...

Tôi muốn sống vô tâm một chút ...


Loading...

Tôi muốn sống vô tâm một chút ...
...Vô tâm một chút để quên đi cái
phức tạp của cuộc sống
...Vô tâm một chút để không phải
bận tâm đến bộn bề của xã hội
...Vô tâm một chút để bước qua sự bế tắc và sự mệt mỏi.
Tôi muốn sống khép kín một
chút ...
...Khép kín một chút để tránh đi sự
ồn ào của mọi người đang tồn tại
...Khép kín một chút để tự tập sống cho riêng mình
...Khép kín một chút để cảm nhận
phút bình yên trầm lắng
Tôi muốn sống sắt đá một chút ...
...Sắt đá một chút để dễ dàng
đứng dậy bước tiếp mỗi khi vấp ngã
...Sắt đá một chút để dũng cảm gạt
đi nước mắt tìm thấy nụ cười....
Loading...

0 nhận xét: