Thà chọn một kết thúc buồn còn hơn một nỗi buồn ko kết thúc... - Quá nhiều vết cắt , ngọt mà sâu. - Đứt thật lâu rồi mới biết đau là gì. - Đ...

Tớ sẽ không tìm cậu nữa...


Loading...

Thà chọn một kết thúc buồn còn hơn một nỗi buồn ko kết thúc...

- Quá nhiều vết cắt , ngọt mà sâu.
- Đứt thật lâu rồi mới biết đau là gì.
- Đau thương chất đống , lấy sức đâu mà chống.
- Hy vọng , chờ mong , rốt cuộc lại tay không.
- Gió nghịch mùa - yêu thương nghịch hướng.
- Lỗi nhịp - lỗi bước - lỗi cả yêu thương !"
Loading...

0 nhận xét: