Tình yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại. Âm thầm quan tâm nhiều lúc tốt hơn là nói ra.

Tình yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại


Loading...

Tình yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại. Âm thầm quan tâm nhiều lúc tốt hơn là nói ra.
Loading...

0 nhận xét: