Cuộc sống : - Có những suy nghĩ đâu thể nói ra ... - Có những nỗi đau đâu có thể chỉ khóc 1 lần là đủ... - Có những khi tủi thân, cô đơn, lạ...

Tình cảm sẽ chết đi khi niềm tin không còn tồn tại


Loading...

Cuộc sống :
- Có những suy nghĩ đâu thể nói ra ...
- Có những nỗi đau đâu có thể chỉ khóc 1 lần là đủ...
- Có những khi tủi thân, cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc sống của mình...
- Đằng sau bộ mặt vui vẻ là những lúc lặng lẽ vô hình... :’)
Loading...

0 nhận xét: