Nếu bạn nghĩ rằng tiền là tất cả thi bạn sẽ nói gì về người đàn ông này ... Ông là con trai duy nhất của Tan Sri Ananda Krishnan (người giàu...

Tiền có phải là tất cả không?


Loading...

Nếu bạn nghĩ rằng tiền là tất cả thi bạn sẽ nói gì về người đàn ông này ... Ông là con trai duy nhất của Tan Sri Ananda Krishnan (người giàu thứ hai ở Malaysia và Đông Nam Á và thứ 89 trên thế giới). Ông đã từ chối cơ hội làm việc với cha của mình để mở rộng đế chế của cha mình (tài sản cá nhân hơn 8 tỷ USD) và thay vào đó đã chọn cuộc sống của một tu sĩ Phật giáo đơn giản cách đây 13 năm. Cho đến bây giờ anh đi theo con đường của truyền thống thiền lâm Thái.

Theo bạn trong cuộc sống điều gì là quý giá nhất ???
_()_ nam mô a di đà phật _()_
lấy vật chất nó sẽ rời xa ta
lấy phước đức sẽ theo ta mãi mãi.
*Đáng khâm phục.
Ko có gì bằng sự an tỉnh trong tâm hồn. Sự an tỉnh trong tâm hồn mới là hạnh phúc thật sự và quý giá nhất.
*Ai đã từng trải qua những đau khổ, sóng gió của cuộc đời, thì sẽ nghĩ được rằng : Tiền không phải là tất cả, mà thân, tâm được an lạc, vui vẻ, thư thái mới là tất cả.
* con phật phật trước con ma thì ma sẽ rước.
* ai sẽ hơn ai trong cõi chết dành giật nhau cho lúc sông còn,đời thoát trần chưa hặn thoát trần,tâm thoát trần mới đáng bậc thánh nhân...ta có gì mà phải ở đây chắc đên lúc cung nên đi thôi.
Loading...

0 nhận xét: