Ta thường nói “Tiền bạc là một tên đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ xấu”.Nếu để đồng tiền chi phối chúng ta, hay nếu ta coi đồng tiền to như ...

Tiền bạc


Loading...

Ta thường nói “Tiền bạc là một tên đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ xấu”.Nếu để đồng tiền chi phối chúng ta, hay nếu ta coi đồng tiền to như cái bánh xe bò, thì hẳn là sẽ có ngày bị nó cán dẹp lép! Nhưng nếu biết cách sửdụng đúng chỗ, đúng mục đích, thì chúng ta sẽ có sự hỗ trợ hiệu quả trên bước đường đời. Tiền có thể cho ta được rất nhiều thứ nhưng nó chỉ là ở cái lớp vỏ bên ngoài mà thôi. Tiền không thể cho ta cảm nhận được sự hạnh phúc thực sự từ trong nội tâm.
Loading...

0 nhận xét: